';
•HET KOETSHUIS • LANDGOED SINGRAVEN • ANNO 1868 •

Historie

Net buiten de bebouwde kom van het twentse dorp Denekamp bevindt zich het landgoed Singraven, één van de parels van de gemeente Dinkelland. Het landgoed met onder meer het Huis Singraven en de Watermolen van Singraven is te bereiken via de Molendijk, of vanaf de Ootmarsumsestraat  via de door eikenbomen geflankeerde fraaie Kasteellaan.

Het Huis Singraven dateert van 1415. Roelof Hondenberg is de bouwer ervan, maar in de loop van de eeuwen zijn er vele verbouwingen geweest. Huis Singraven werd in 1505 verkocht aan Frederick van Twickel. Vrij snel daarna, droeg hij het bezit over aan het Convent der derde orde van St. Franciscus, waarna de begijnen van Oldenzaal er in trokken. Slechts tien jaar is Singraven eigendom van het klooster van Oldenzaal geweest. De nieuwe eigenaar werd vervolgens Everwijn II van Bentheim. Het huis wisselde nadien geregeld van eigenaar, waaronder Gerard Sloet. In 1661 wist Sloet het huis aanzienlijk te verfraaien met onder meer het prachtige torentje voor de hoofdingang. Onder de Deense architect Pictorius is het trappenhuis tot stand gekomen. Weer later kwam Huis Singraven door huwelijk in het bezit van het adelijke geslacht de Thouars.

In 1829 kwam het Huis in bezit van Mr. Johannes Theunis Roessingh Udink die een jaar later burgemeester van Denekamp werd. Zijn zoon, Hendrik Jan Bernhard Roessingh Udink gaf het huis een geheel ander uiterlijk, hij plaatste in het midden van de dakpartij een klokkentorentje voorzien van een spits en ook de 800 meter lange oprijlaan naar de Ootmarsumsestraat kwam onder zijn toeziend oog tot stand.

Hendrik Jan Bernhard Roessingh Udink is de geschiedenis ingegaan als “de verbrande Roessingh Udink”, hij had sinds het overlijden van zijn jonge vrouw en haar doodgeboren dochtertje nog slechts belangstelling voor de inhoud van zijn wijnkelder. Toen de 46-jarige weduwnaar in 1878 na een avondje doorzakken zijn olielamp omstootte, vatte zijn lange baard vlam. Het personeel kwam op zijn hulpgeroep aansnellen maar het was al te laat; de arme Roessingh stond in lichter laaien. Hulpvaardig gooiden ze hem in de Dinkel om de vlammen te doven. Dat lukte. De bewoner overleefde het ongeval echter niet en overleed op 19 augustus 1878. Hij is begraven op de begraafplaats in het park.

Het is “de verbrande Roessingh Udink” die het koetshuis op het landgoed Singraven zijn huidige verschijningsvorm heeft gegeven. Het Koetshuis is destijds gebouwd als stalling voor de paarden en rijtuigen en als woning voor de koetsier. Een steen in de gevel meldt de verbouw in 1868 door Hendrik Jan Bernard Roessingh Udink. In het koetshuis zijn nog resten van eerdere bouwfasen aanwezig. In 1878 waren in dit Koetshuis ook de melkkamer, de verf-kamer en de waskamer aanwezig.

In 1915 werd Jan Adriaan Laan, lid van de 1e kamer der Staten Generaal, en vermogend zakenman de nieuwe eigenaar. Hij kocht het 465 hectare grote landgoed op een veiling voor een bedrag van fl 440.000,--. Hij woonde in Overveen en wilde Huis Singraven als een soort 2e onderkomen gebruiken. Lang heeft Laan er echter geen plezier van gehad, zijn vrouw overleed al kort na de aankoop in 1916 en Jan Adriaan Laan overleed in 1918 in Overveen. Zijn zoon, Mr. Willem Frederik Laan en zijn dochter Agatha Laan erfden toen het landgoed. In 1922 overleed Agatha, waarna haar broer enig eigenaar werd.
Willem Frederik Laan zette een grootscheepse restauratie van het Huis in. Het klokkentorentje werd weer afgebroken en een zandstenen classicistisch fronton kwam ervoor in de plaats. Ook de gehele voorgevel werd opnieuw bekleed met dezelfde zandsteen. Hij probeerde zo van het Huis, gezien de lange historie als adellijk goed, een echt edelmanshuis te maken, zowel in exterieur als interieur.

In 1957 is aan de westkant een gedeelte van het koetshuis verbouwd tot woonhuis.
In 1959 heeft Mr. Laan het Huis met het gehele landgoed onder het levenslange recht van vruchtgebruik overgedragen aan de Stichting Edwina van Heek voor de symbolische som van ƒ. 1,00. Op 17 juli 1966 is Mr. W.F.J. Laan na een kortstondige ziekte gestorven in het r.k. ziekenhuis in Oldenzaal. Mr. W.F.J. Laan is begraven op de begraafplaats Harseveld.

Het Huis Singraven is beperkt opengesteld voor publiek. U kunt er de prachtige verzameling van Laan bewonderen. Deze verzameling bestaat onder meer uit meubels uit de 17e en 18e eeuw, schilderijen, wandtapijten, porselein, zilver en de vele in leer gebonden boeken.

Sinds 2011 is de exploitatie van het koetshuis in handen van de familie Dissel. De familie Dissel is al generaties lang verbonden aan de watermolen van Singraven. In het naastgelegen restaurant “De Watermolen” bent u van harte welkom!